Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Archeologie 1 - KA (KSA / ARD1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KSA / ARD1 - Archeologie 1 - KA, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Archeografie + archeologie v laboratoři Neznámý 07.03.2019 01:54 1
Archeologické dědictví a další zákony Neznámý 07.03.2019 01:54 1
Archeologické nálezy - mladší doba římská Neznámý 07.03.2019 01:54 1
Archeologický výzkum - základní informace Neznámý 07.03.2019 01:54 1
Archeologie - aktivní prezentace Neznámý 07.03.2019 01:54 1
Archeologie - památková péče Neznámý 07.03.2019 01:54 1
Archeologie - pasivní prezentace Neznámý 07.03.2019 01:54 1
Archeologie a její cílové skupiny - pro koho ji dělat Neznámý 07.03.2019 01:54 1
Archeologie a legislativa Neznámý 07.03.2019 01:54 1
Archeologie a veřejnost Neznámý 07.03.2019 01:54 1
Archeologie jako vědní disciplína Neznámý 07.03.2019 01:54 1
Artefaktuální archeologie a další Neznámý 07.03.2019 01:54 1
Artefakty - kámen a keramika Neznámý 07.03.2019 01:54 1
Artefakty - kov, sklo, organické hmoty Neznámý 07.03.2019 01:54 2
Artefakty - šperky, zbraně a nástroje Neznámý 07.03.2019 01:54 2
Attilova říše a její pád + Morava Neznámý 07.03.2019 01:54 1
Aurignacien, gravettien, pavlovien Neznámý 07.03.2019 01:54 1
Cesta archeologického artefaktu z výzkumu až po muzejní depozitář Neznámý 07.03.2019 01:54 3
Charakteristika nedestruktivní archeologie Neznámý 07.03.2019 01:54 1
Chronologie doby římské + markomanské války Neznámý 07.03.2019 01:54 3
Destruktivní a nedestruktivní výzkum + nálezová zpráva Neznámý 07.03.2019 01:54 1
Detektory kovů + geochemie v archeologii Neznámý 07.03.2019 01:54 1
Doba bronzová (starší, mladší, pozdní) Neznámý 07.03.2019 01:54 2
Doba bronzová a železná - základní charakteristiky Neznámý 07.03.2019 01:54 2
Doba halštatská Neznámý 07.03.2019 01:54 2
Doba předvelkomoravská a velkomoravská Neznámý 07.03.2019 01:54 1
Doba římská - obecný přehled Neznámý 07.03.2019 01:54 3
Durynská a langobardská fáze stěhování národů Neznámý 07.03.2019 01:54 2
Eneolit a kultura nálevkovitých pohárů Neznámý 07.03.2019 01:54 1
Geobotanická indikace Neznámý 07.03.2019 01:54 2
Geochemie v archeologii - fosfátová analýza Neznámý 07.03.2019 01:54 1
Geofyzikální metody v archeologii Neznámý 07.03.2019 01:54 1
Harrisova metoda Neznámý 07.03.2019 01:54 1
Historické mapy a jejich význam v archeologii + letecký průzkum Neznámý 07.03.2019 01:54 1
Historický obraz Evropy raného středověku Neznámý 07.03.2019 01:54 1
Keltové - kmenové rozdělení a jazyk Neznámý 07.03.2019 01:54 1
Královský hrob u Mušova a římský vliv Neznámý 07.03.2019 01:54 3
Kulturní památky a jejich ochrana Neznámý 07.03.2019 01:54 1
Letecká archeologie Neznámý 07.03.2019 01:54 1
Magdalénien, epimagdalénien + rituální chování Neznámý 07.03.2019 01:54 1
Marobud - kniha - výpisky Neznámý 07.03.2019 01:54 1
Mezolit, neolit a eneolit - charakteristiky Neznámý 07.03.2019 01:54 1
Nálezová zpráva Neznámý 07.03.2019 01:54 1
Numismatické prameny ke starší i mladší době římské Neznámý 07.03.2019 01:54 1
Organizace archeologických pracovišť v ČR Neznámý 07.03.2019 01:54 1
Osobnosti archeologie (Vocel, Píč) Neznámý 07.03.2019 01:54 1
Paleolit - rozdělení a charakteristika Neznámý 07.03.2019 01:54 1
Písemné prameny k době římské Neznámý 07.03.2019 01:54 1
Počátky mapování v archeologii Neznámý 07.03.2019 01:54 1
Pohřbívání a jiné rituální projevy za doby stěhování národů Neznámý 07.03.2019 01:54 1
Pohřbívání v pravěku - základní charakteristika a datace Neznámý 07.03.2019 01:54 2
Popularizace archeologie Neznámý 07.03.2019 01:54 1
Postup při archeologickém výzkumu + měřítka Neznámý 07.03.2019 01:54 1
Povrchový sběr v archeologii Neznámý 07.03.2019 01:54 1
Povrchový výzkum reliéfních tvarů Neznámý 07.03.2019 01:54 1
Prameny a jejich využití v archeologii Neznámý 07.03.2019 01:54 1
Relativní a absolutní chronologie - metody Neznámý 07.03.2019 01:54 1
Rituální chování v paleolitu Neznámý 07.03.2019 01:54 1
Smluvní archeologie Neznámý 07.03.2019 01:54 1
Stěhování národů Neznámý 07.03.2019 01:54 2
Stěhování národů na Moravě Neznámý 07.03.2019 01:54 1
Střední doba kamenná Neznámý 07.03.2019 01:54 1
Středověká archeologie Neznámý 07.03.2019 01:54 1
Struktura archeologovy práce + typy exkavace Neznámý 07.03.2019 01:54 1
Suroviny v pravěku - hlína, kost, textilie Neznámý 07.03.2019 01:54 2
Suroviny v pravěku - kámen, kov, sklo Neznámý 07.03.2019 01:54 3
Typy objektů na sídlištích – doba římská Neznámý 07.03.2019 01:54 3
Typy paradigmat v archeologii Neznámý 07.03.2019 01:54 3
Únětická a větéřovská kultura Neznámý 07.03.2019 01:54 2
Úvod do pravěku - kultury Neznámý 07.03.2019 01:54 1
Úvod do pravěku - materiály Neznámý 07.03.2019 01:54 1
Úvod do pravěku - objekty Neznámý 07.03.2019 01:54 1
Vojenská mapování a stabilní katastr Neznámý 07.03.2019 01:54 1
Vojenský zásah Římanů v archeologii Neznámý 07.03.2019 01:54 1
Vyhledávání a vzorkování vrstev Neznámý 07.03.2019 01:54 1
Využití detektorů v archeologii Neznámý 07.03.2019 01:54 1
Významné osobnosti archeologie v českých zemích Neznámý 07.03.2019 01:54 1
Zaměřování archeologických nálezů a lokalit Neznámý 07.03.2019 01:54 1
Způsoby kopání archeologických objektů Neznámý 07.03.2019 01:54 1

Další informace

Obsah

Vývoj hmotné kultury člověka.Metodické principy archeologické práce.Odborná terminologie, vývoj technologií.Biologické aspekty antropogeneze, etologie. Problém mentality.Terénní archeologický výzkum, nálezové situace.

Získané způsobilosti

kompetence v rozsahu cíle předmětu

Literatura

Gojda N.. Archeologie krajiny, Praha 2000. Petráň J.. Dějiny hmotné kultury, Praha 1985 - 1997. Podborský V.. Dějiny pravěku a rané doby dějinné, Brno 2001 (skripta MU v Brně). Malinovi J. et R.. Vzpomínky na minulost, Brno 1992.

Požadavky

Na základě probraného učiva viz Obsah a Literatura.

Garant

PhDr. Josef Bláha

Vyučující

PhDr. Josef Bláha