Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Dějiny starověku (KHI/XDSP)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KHI/XDSP - Dějiny starověku, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
1. Úvod do studia dějin antického starověku Neznámý 10.11.2018 16:43 3
10. Helénistické období-kultura (teze) Neznámý 10.11.2018 16:44 0
11. Počátky dějin Říma a doba královská - základní teze Neznámý 10.11.2018 16:46 0
12. Etruskové v dějinách Říma a období rané římské republiky (teze) Neznámý 10.11.2018 16:46 1
13. Vrcholné období římské republiky - základní teze Neznámý 10.11.2018 16:46 0
14. Vrcholné období římské republiky. Vznik provincií (teze) Neznámý 10.11.2018 16:47 0
15. Krize římské republiky, její příčiny, projevy a důsledky - základní teze Neznámý 10.11.2018 16:48 1
16. Krize římské republiky. První a druhý triuvirát (teze) Neznámý 10.11.2018 16:48 0
17. Kultura období republiky - základní teze Neznámý 10.11.2018 16:48 0
18. Augustova doba - základní teze Neznámý 10.11.2018 16:48 0
19. Rané císařství - principát. Dějiny Říma za iulsko-claudijské a flaviovské dynastie - základní teze Neznámý 10.11.2018 16:48 0
2. Mínojské a mykénské období antických dějin - základní teze Neznámý 10.11.2018 16:43 0
20. Germáni a Římané na území dnešní České republiky - základní teze Neznámý 10.11.2018 16:48 1
21. Vrcholné období a krize římského císařství - základní teze Neznámý 10.11.2018 16:48 0
22. Kultura v době principátu - základní teze Neznámý 10.11.2018 16:49 1
23. Pozdní období římského císařství - dominát. Období od Diocletiana po rozdělení římské říše - základní teze Neznámý 10.11.2018 16:49 0
24. Pozdní období římského císařství. Od rozdělení římské říše - základní teze Neznámý 10.11.2018 16:49 2
3. Temné a archaické období řeckých dějin - základní teze Neznámý 10.11.2018 16:43 0
4. Archaické období - kultura - základní teze Neznámý 10.11.2018 16:43 0
5. Dějiny Athén v homérské a archaické době - základní teze Neznámý 10.11.2018 16:43 0
6. Klasické období řeckých dějin - základní teze Neznámý 10.11.2018 16:43 2
7. Dějiny starověkých Athén v klasické době - základní teze Neznámý 10.11.2018 16:43 0
8. Klasické období - kultura - základní teze Neznámý 10.11.2018 16:43 0
9. Helénistické období řeckých dějin - základní teze Neznámý 10.11.2018 16:44 0
Antické tradice v Olomouci - základní teze, literatura a obrazové přílohy Neznámý 10.11.2018 16:49 1