Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Římské právo 1 (KTP / NŘP1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KTP / NŘP1 - Římské právo 1, Právnická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
A1.......................................................................................zrevidováno Neznámý 05.07.2020 13:11 2
A10......................................................................................zrevidováno Neznámý 05.07.2020 13:11 0
A11......................................................................................zrevidováno Neznámý 05.07.2020 13:11 0
A12......................................................................................zrevidováno Neznámý 05.07.2020 13:11 0
A13.....................................................................................zrevidováno Neznámý 05.07.2020 13:11 0
A14.....................................................................................zrevidováno Neznámý 05.07.2020 13:11 0
A15.....................................................................................zrevidováno Neznámý 05.07.2020 13:11 0
A16.....................................................................................zrevidovano Neznámý 05.07.2020 13:11 0
A17.....................................................................................zrevidováno Neznámý 05.07.2020 13:11 0
A18.....................................................................................zrevidovano Neznámý 05.07.2020 13:11 0
A19.....................................................................................zrevidováno Neznámý 05.07.2020 13:11 0
A2.......................................................................................zrevidováno Neznámý 05.07.2020 13:11 0
A20.....................................................................................zrevidováno Neznámý 05.07.2020 13:11 0
A3.......................................................................................zrevidováno Neznámý 05.07.2020 13:11 0
A4.......................................................................................zrevidováno Neznámý 05.07.2020 13:11 0
A5......................................................................................zrevidováno Neznámý 05.07.2020 13:11 0
A6.......................................................................................zrevidováno Neznámý 05.07.2020 13:11 0
A7.......................................................................................zrevidováno Neznámý 05.07.2020 13:11 0
A8.......................................................................................zrevidováno Neznámý 05.07.2020 13:11 0
A9.......................................................................................zrevidováno Neznámý 05.07.2020 13:11 0
B1......................................................................................zrevidováno Neznámý 05.07.2020 13:11 0
B10.....................................................................................zrevidováno Neznámý 05.07.2020 13:11 0
B11....................................................................................zrevidováno Neznámý 05.07.2020 13:11 0
B12.....................................................................................zrevidováno Neznámý 05.07.2020 13:11 0
B13.....................................................................................zrevidováno Neznámý 05.07.2020 13:11 0
B14.....................................................................................zrevidováno Neznámý 05.07.2020 13:11 0
B15.....................................................................................zrevidováno Neznámý 05.07.2020 13:11 0
B16.....................................................................................zrevidováno Neznámý 05.07.2020 13:11 0
B17.....................................................................................zrevidováno Neznámý 05.07.2020 13:11 0
B18.....................................................................................zrevidováno Neznámý 05.07.2020 13:11 0
B19.....................................................................................zrevidováno Neznámý 05.07.2020 13:11 0
B2......................................................................................zrevidováno Neznámý 05.07.2020 13:11 0
B20.....................................................................................zrevidováno Neznámý 05.07.2020 13:11 0
B3......................................................................................zrevidováno Neznámý 05.07.2020 13:11 1
B4......................................................................................zrevidováno Neznámý 05.07.2020 13:11 1
B5......................................................................................zrevidováno Neznámý 05.07.2020 13:11 0
B6......................................................................................zrevidováno Neznámý 05.07.2020 13:11 0
B7......................................................................................zrevidováno Neznámý 05.07.2020 13:11 0
B8......................................................................................zrevidováno Neznámý 05.07.2020 13:11 0
B9......................................................................................zrevidováno Neznámý 05.07.2020 13:11 0
drzba-podle-prava-rakouskeho Neznámý 05.07.2020 13:45 1
drzba-podle-prava-rakouskeho (1) Neznámý 05.07.2020 13:45 2
prameny-rimskeho-prava-i.-final Neznámý 05.07.2020 13:45 0
prameny-rimskeho-prava-ii-final Neznámý 05.07.2020 13:45 0
pravni-jednani-2.verze Neznámý 05.07.2020 13:45 0
pravnicke-osoby Neznámý 05.07.2020 13:45 0
predmety-prav.-veci Neznámý 05.07.2020 13:45 0
přednáška 2 dostalík Neznámý 05.07.2020 13:17 0
přednáška 3 dostalík Neznámý 05.07.2020 13:17 0
prednaska-osoby-verze-ke-stazeni Neznámý 05.07.2020 13:17 0
recepce-rimskeho-prava-final-2 Neznámý 05.07.2020 13:45 0
recepce-rimskeho-prava-final-3 Neznámý 05.07.2020 13:45 0
Říman - právo osob Neznámý 05.07.2020 13:17 0
Říman přednáška 11.11. Neznámý 05.07.2020 13:17 0
Říman přednáška 5 Neznámý 05.07.2020 13:17 0
Říman seminář 4 Neznámý 05.07.2020 13:17 0
Říman seminář 8.11. Neznámý 05.07.2020 13:17 0
Římské právo 4.11. přednáška Neznámý 05.07.2020 13:17 0
Římské právo přednáška 4 falada Neznámý 05.07.2020 13:17 0
Římské-právo Neznámý 05.07.2020 13:45 3
rimsky-proces-civilni-i Neznámý 05.07.2020 13:45 1
rimsky-proces-civilni-ii. Neznámý 05.07.2020 13:45 0
uvod-do-studia-rimskeho-prava Neznámý 05.07.2020 13:45 0
uvod-do-studia-rimskeho-prava-2011-verz-2 Neznámý 05.07.2020 13:45 0

Další informace

Obsah

Témata přednášek:1. Historie a vývoj římského práva, recepce římského práva; právní romanistika2. Ústavní systém římského státu a orgánů - vývoj 3. Prameny římského práva 4. Procesní právo (druhy římských procesů) 5. Žaloby 6. Fyzické osoby 7. Právnické osoby 8. Otroci 9. Rodina 10. Právní úkony 11. Vady právních úkonů 12. ResTémata seminářů:1. Vstupní test, historické a kulturní kontexty římského práva 2. Rozbor Zákona dvanácti desek 3. Prameny práva 4. Procesní systém a žaloby 5. Ostatní procesní prostředky (mimo žalob)6. Otroci 7. Právní subjektivita a osobní status 8. Manželství a rodina 9. Náležitosti právních úkonů 10. Vady právních úkonů 11. Pojem res v právním slova smyslu, rozdělení věcí12. Věc jednoduchá, složitá, součást věci, pertinence

Získané způsobilosti

Studenti absolvující tento předmět získají znalosti a dovednosti potřebné ke správnému pochopení vztahů mezi právními odvětvími a získají základy pro úspěšné řešení složitějších kauz v druhém semestru.

Literatura

Bělovský, P. Advokacie a jurisprudence ve starověkém Římě. Praha, 2005. Heyrovský, L. Dějiny a system soukromého práva římského. Praha, 1910. Sommer, O. Dějiny pramenů římského práva. Praha, 1922. Bartošek, M. Dějiny římského práva ve třech fázích jeho vývoje. Praha, Academia, 1995. Poláček, V. Denegatio (diskreční pravomoc magistrátů). Ostrava, 1947. Kincl, J. Dicta et regulae iuris - aneb právnické mudrosloví latinské. UK, Praha, 1990. Bartošek, M. Encyklopedie římského práva. Academia Praha, 1994. Skřejpek - Falada - Kuklík. Exegésis - výklad právních textů. Čeněk, Plzeň, 2005. Urfus. V. Historické základy novodobého práva soukromého. C. H. Beck, Praha, 1994. Bonfante, P. Instituce římského práva (přeložil J. Vážný). Brno, 1932. Vietor. Inštitúcie rímskeho práva. Bratislava, 1955. Skřejpek, M. Ius et religio. Vydavatelství 999, Pelhřimov, 1999. Bubelová, K. (ed.). Ius romanum, sborník z konference na téma Diskriminace v římském právu. Olomouc, 2002. Blaho, P. Justiniánske Inštitúcie - překlad z latiny vč. pramenného textu. Trnava, 2000. Rebro, K. Latinské právnické výrazy a výroky. Bratislava. Skřejpek, M. Latinsko-český slovníček práva římského. Praha, 2000. Klang, M. Malá encyklopedie latiny v právu. Linde, Praha, 2001. Vrana, V. Matrimonium v rímskom práve. Košice, 2005. Boháček, M. Nástin přednášek o soukromém právu římském I. a II. Praha, 1945. Skřejpek, M. Poodkryté tváře římského práva. Havlíček Brainteam, Praha, 2006. Blaho - Hausmaninger. Praktické prípady z rímskeho práva, 3. vydání. Iura Edition, Bratislava, 2008. Blaho - Hausmaninger. Praktické štúdie z rímského práva. Bratislava, 1993. Bělovský - Falada - Skřejpek. Případy římského praetora. LexisNexis, praha, 2004. Skřejpek - Falada - Bělovský. Případy římského praetora. LexisNexis, Praha, 2004. Bubelová, K. (ed.). Res - věci v římském právu. Olomouc, 2008. Rebro - Blaho. Rímske právo. Bratislava, 1997. Rebro, K. Rímske právo súkromné. Bratislava, 1980. Balík, S. st. a ml. Rukověť k dějinám římského práva a jeho institucí. A. Čeněk, Plzeň, 2007. Židlická, M. Římské právo a jeho vliv na formování kontinentálního právního systému. Brno, 1993. Kincl - Urfus - Skřejpek. Římské právo (stať prof. Skřejpka). C. H. Beck, Praha, 1995. Skřejpek, M. Římské právo v datech. Praha, 1997. Urfus, V. Římskoprávní vzdělanost a její vklad do vývoje státoprávních představ. Brno, 1978. Vážný, J. Římský proces civilní. Praha, 1935. Král - Groh. Státní zřízení zemské. Praha, 1921. Hrdina, A. I. Sylabus římského práva soukromého. A. Čeněk, Plzeň, 2002. Bartošek, M. Škola právnického myšlení. Praha, 1993. Skřejpek, M. Texty ke studiu římského práva. Orac, Praha, 2001. Dostalík, P. Texty ke studiu soukromého práva římského. A. Čeněk, Plzeň, 2009. Gaius. Učebnice práva ve čtyřech knihách. PF MU Brno, Doplněk, 1994. Sommer, O. Učebnice soukromého práva římského I. a II. Všehrd, Praha, 1946. Vančura, J. Úvod do studia soukromého práva římského. Praha, 1923. Blaho - Haramia - Židlická. Základy rímskeho práva. Manz, Bratislava, 1997.

Požadavky

Pro získání zápočtu je nezbytná účast na seminářích, plnění úkolů stanovených vedoucím semináře a splnění zápočtového testu.Student je povinen pracovat se studijní oporou k předmětu po jejím zpřístupnění v e-learningovém prostředí EDIS (edis.upol.cz).

Garant

JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D.JUDr. Petr Dostalík, Ph.D.

Vyučující

JUDr. Kamila Bubelová, Ph.D.JUDr. Petr Dostalík, Ph.D.