Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Elektrotechnika (ELN)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu ELN - Elektrotechnika.

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
1. seminární práce z CIT Neznámý 22.08.2018 12:33 0
2. seminární práce z CIT Neznámý 22.08.2018 12:33 0
Aplikace operačních zesilovačů Neznámý 22.08.2018 14:11 0
Barevná televize Neznámý 22.08.2018 14:11 2
Bezdrátový přenos informací Neznámý 22.08.2018 14:11 1
Bipolární tranzistory Neznámý 22.08.2018 14:11 2
Černobílá obrazovka, osciloskop Neznámý 22.08.2018 14:11 0
Čítače Neznámý 22.08.2018 12:33 0
Cívky Neznámý 22.08.2018 14:11 0
Diody a jejich význam pro elektronické obvody Neznámý 22.08.2018 14:11 0
Elektro-luminiscenční diody - Ročníková práce z elektrotechnologie Neznámý 22.08.2018 14:11 0
Elektrochemické zdroje Neznámý 22.08.2018 14:11 0
Elektromagnetická indukce Neznámý 22.08.2018 14:11 1
Elektromagnetická indukce - Faraday, Lenz Neznámý 22.08.2018 14:11 0
Elektromechanické kmitoměry Neznámý 22.08.2018 14:11 0
Elektroměry pro měření energie - elektrická měření Neznámý 22.08.2018 14:11 0
Elektronika V1 - 1.semestr Neznámý 22.08.2018 14:11 0
Elektrostatické pole Neznámý 22.08.2018 14:11 0
Emise elektronů, elektronky Neznámý 22.08.2018 14:11 0
Fotosoučástky reagující na světlo Neznámý 22.08.2018 14:11 7
Fotosoučástky vyzařující světlo a displeje Neznámý 22.08.2018 14:11 0
Fyzikální základy polovodičů Neznámý 22.08.2018 14:35 0
Generátory pilových průběhů Neznámý 22.08.2018 14:35 0
Harmonická analýza Neznámý 22.08.2018 14:35 0
Integrované obvody CMOS - Ročníková práce Elektrotechnologie Neznámý 22.08.2018 14:35 0
Integrované stabilizátory napětí a stabilizátory proudu Neznámý 22.08.2018 14:35 1
Jednoduché rezonanční obvody Neznámý 22.08.2018 14:35 0
Klasické zdroje pro elektronická zařízení Neznámý 22.08.2018 14:35 0
Klopné obvody - tranzistor ve spínacím režimu, bistabilní a monostabilní klopné obvody Neznámý 22.08.2018 14:35 0
Komplexní dvojbrany - přenosové vlastnosti Neznámý 22.08.2018 14:35 1
Komplexní jednobrany Neznámý 22.08.2018 14:35 2
Komplexní jednobrany - Impedanční vlastnosti Neznámý 22.08.2018 14:35 2
Laděné vysokofrenvenční zesilovače Neznámý 22.08.2018 14:35 0
Magnetické pole Neznámý 22.08.2018 14:35 0
Měřící generátory Neznámý 22.08.2018 14:35 0
Metody řešení elektrických obvodů Neznámý 22.08.2018 14:35 1
Mikrofony Neznámý 22.08.2018 14:35 0
Násobiče napětí a zdroje vysokého napětí Neznámý 22.08.2018 14:35 1
Nastavení a stabilizace pracovního bodu tranzistoru - Rozbor činnosti zesilovače z charakteristik Neznámý 22.08.2018 14:35 0
Návrh síťového napájecího zdroje - Ročníková práce z elektroniky Neznámý 22.08.2018 14:35 7
Návrh síťového transformátoru - Ročníková práce elektronika Neznámý 22.08.2018 14:35 1
Obrazovky s elektrostatickým a elektromagnetickým vychylováním Neznámý 22.08.2018 14:35 0
Obrazovky, rozhranní, diskové rozhranní Neznámý 22.08.2018 14:35 0
Obvody pro tvarování a porovnávání amplitudy, obvody pro úpravu časového průběhu signálů Neznámý 22.08.2018 14:35 0
Obvody pro úpravu kmitočtového spektra Neznámý 22.08.2018 14:35 0
Operační zesilovače Neznámý 22.08.2018 14:36 0
Operační zesilovače a jejich zapojení Neznámý 22.08.2018 14:35 0
Optoelektronické prvky Neznámý 22.08.2018 14:36 0
Parametrické stabilizátory napětí a proudu Neznámý 22.08.2018 14:36 0
Pasivní součástky pro elektorniku (R, L, C), pasivní součástky s nelineární VA charakteristikou - Rezistory, kondenzátry, cívky, transformátory Neznámý 22.08.2018 14:36 0
PN přechod Neznámý 22.08.2018 14:36 0
PN přechod - polovodiče, diody Neznámý 22.08.2018 14:36 0
Přechodové děje Neznámý 22.08.2018 14:36 1
Předzesilovací stupně Neznámý 22.08.2018 14:36 0
Přehled satelitů na geostacionární dráze Neznámý 27.03.2018 22:48 0
Přenosové články RC, RL Neznámý 22.08.2018 14:36 0
Převodník kódů Neznámý 22.08.2018 12:34 0
Pulzní zdroje - praktické zapojení Neznámý 22.08.2018 14:36 0
Pulzní zdroje, rozdělení, jejich princip - spínané zdroje Neznámý 22.08.2018 14:36 0
Reproduktory Neznámý 22.08.2018 14:36 1
Rezistory Neznámý 22.08.2018 14:36 3
Rezistory, Kondenzátory Neznámý 22.08.2018 14:36 0
Satelitní komunikace Neznámý 27.03.2018 22:48 1
Sdělovací kabely oheň šířící a oheň nešířící a ohniodolné Neznámý 27.03.2018 22:48 1
Seminární práce na RAK - Mikrovlnné obvody Neznámý 22.08.2018 14:36 0
Seminární práce z číslicové techniky - úloha č.5 Neznámý 22.08.2018 12:34 0
Seminární práce z CIT Neznámý 22.08.2018 12:34 0
Seminární práce z CIT-II Neznámý 22.08.2018 12:34 0
Sinusové LC oscilátory Neznámý 22.08.2018 14:36 0
Sinusové RC oscilátory Neznámý 22.08.2018 14:36 0
Širokopásmové zesilovače Neznámý 22.08.2018 14:36 0
Součástky řízené magnetickým polem - Magnetorezistor, Hallův článek Neznámý 22.08.2018 14:36 1
Spínací vícevrstvé součástky - Diak, Tyristor, Triak Neznámý 22.08.2018 14:36 0
Stejnosměrné zesilovače Neznámý 22.08.2018 14:36 0
Stejnosměrný proud, řešení obvodů ss proudu Neznámý 22.08.2018 14:36 1
Šum aktivních a pasivních osučástek, teplotní poměry a ztrátový výkon aktivních součástek, teplotní součinitel odporu, šumové napětí rezistoru Neznámý 22.08.2018 14:36 0
Televizní soustava Neznámý 22.08.2018 14:36 0
Téma č. 21 - snímače a senzory Neznámý 25.05.2018 05:36 1
Téma č. 22 - Spínané zdroje Neznámý 25.05.2018 05:36 0
Téma č. 23 - Stejnosměrný zdroj Neznámý 25.05.2018 05:36 0
Téma č. 24 - stykače a relé Neznámý 25.05.2018 05:36 1
Téma č. 25 -Transformátory Neznámý 25.05.2018 05:37 0
Téma č. 26 - Tranzistory Neznámý 25.05.2018 05:37 0
Téma č. 27 - Tyristory a triaky Neznámý 25.05.2018 05:37 0
Téma č. 28 - Usměrňovače a stabilizátory Neznámý 25.05.2018 05:37 3
Téma č. 29 - Výpočetní technika Neznámý 25.05.2018 05:37 0
Téma č. 30 - Základní pojmy z číslicové techniky Maturita, státnice 25.05.2018 05:37 1
Téma č. 32 - zákony Neznámý 25.05.2018 05:37 0
Téma č. 33 - Závady a opravy Neznámý 25.05.2018 05:37 0
Téma č. 34 - Zdroje elektrické energie Neznámý 25.05.2018 05:37 0
Téma č. 35 - Zesilovače Maturita, státnice 25.05.2018 05:37 1
Teorie oscilátorů, krystalové oscilátory Neznámý 22.08.2018 14:36 1
Transformátory, usměrňovače, stabilizátory, filtry Neznámý 22.08.2018 14:36 0
Trojfazová soustava Neznámý 22.08.2018 14:36 0
Unipolární tranzistory Neznámý 22.08.2018 14:36 1
Úplná sčítačka Neznámý 22.08.2018 12:34 0
Vázané rezonanční obvody Neznámý 22.08.2018 14:36 0
Výkonové zesilovače Neznámý 22.08.2018 14:36 0
Využití elektrické energie Neznámý 22.08.2018 14:36 1
Zadání 5 Neznámý 22.08.2018 12:34 0
ZAE - Metoda superpozice Neznámý 22.08.2018 14:36 0
Základní zapojení tranzistoru jako dvojbranu (SE,SB,SC) Neznámý 22.08.2018 14:36 1
Záznam zvuku Neznámý 22.08.2018 14:36 0
Zesilovače - rozdělení, vlastnosti Neznámý 22.08.2018 14:36 0
Zkušební otázky k písemné části zkoušky z vyhlášky 50_78 Sb Neznámý 22.08.2018 14:36 8
Zobrazovací a indikační součástky LCD - Ročníková práce z elektrotechnologie Neznámý 22.08.2018 14:36 0
Zpětná vazba u zesilovačů Neznámý 22.08.2018 14:36 0
Zpětnovazební stabilizátory napětí Neznámý 22.08.2018 14:36 0
Zvuk, základní akustické veličiny, dělení reprodukce zvuku Neznámý 22.08.2018 14:36 0