Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Filozofie - společný základ (KFI / FIL)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KFI / FIL - Filozofie - společný základ, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Aristotelés a jeho názory Neznámý 20.12.2018 09:26 2
Aristotelés – Politika I. - verze testu Neznámý 20.12.2018 09:26 0
Aristotelés – Politika II. – verze testu Neznámý 20.12.2018 09:26 0
Empirismus a jeho hlavní postavy Neznámý 20.12.2018 09:26 1
Existencionalismus Neznámý 20.12.2018 09:26 3
Existencionální filosofie Neznámý 20.12.2018 09:26 0
Filosofie dialogu Neznámý 20.12.2018 09:26 0
Filosofie německého idealismu 19.století Neznámý 20.12.2018 09:26 0
Filosofie osvícenství – Anglie, Francie, Německo Neznámý 20.12.2018 09:26 0
Filozofická antropologie Neznámý 20.12.2018 09:26 1
Filozofie 20. století a její osobnosti a směry Neznámý 20.12.2018 09:26 0
Filozofie a proměny současnosti Neznámý 20.12.2018 09:26 0
Filozofie období helénismu - Epikureismus a Stoicismus Neznámý 20.12.2018 09:26 2
Filozofie období helénismus – Skepticismus, Elekticismus, Novopythagorismus Neznámý 20.12.2018 09:26 0
Filozofie života Neznámý 20.12.2018 09:26 0
John Locke – verze testu Neznámý 20.12.2018 09:26 0
Klíčoví myslitelé středověké filozofie Neznámý 20.12.2018 09:26 0
Klíčoví myslitelé středověké filozofie II.– Albertus Magnus, Akvinský a další… Neznámý 20.12.2018 09:26 0
Křesťanská filosofie - počátky Neznámý 20.12.2018 09:26 1
Mechanický materialismus a další raně novověké směry filosofie Neznámý 20.12.2018 09:26 0
Niccoló Machiavelli – Vladař – verze testu Neznámý 20.12.2018 09:26 2
Novoplatonismus a jeho problémy Neznámý 20.12.2018 09:26 0
O svobodě vůle – Tomáš Štítný ze Štítného – verze testu Neznámý 20.12.2018 09:26 0
Platón a jeho svět ideí Neznámý 20.12.2018 09:26 0
Platón – Ústava, kniha V. – verze testu Neznámý 20.12.2018 09:26 0
Platón – Ústava, kniha VII. – verze testu Neznámý 20.12.2018 09:26 0
Postmoderní filozofie Neznámý 20.12.2018 09:26 0
Pozitivismus Neznámý 20.12.2018 09:26 1
Pragmatismus a fenomenologie Neznámý 20.12.2018 09:26 1
Předsokratovská filozofie II. - Atomisté. Empedoklés. Anaxagorás Neznámý 20.12.2018 09:26 5
Raně novověká filozofie a její vývoj Neznámý 20.12.2018 09:26 0
Řecká filozofie předsokratovského období Neznámý 20.12.2018 09:26 2
Renesanční filosofie a filosofie společnosti Neznámý 20.12.2018 09:26 0
Scholastika a Patristika Neznámý 20.12.2018 09:26 1
Sokrates a Sofisté Neznámý 20.12.2018 09:26 0
Spor o nominalismus a další problémy středověké filozofie Neznámý 20.12.2018 09:27 2
Thomas Hobbes Leviatan – verze testu Neznámý 20.12.2018 09:27 0
Vznik filozofie a její historie Neznámý 20.12.2018 09:27 0

Další informace

Garant

doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.

Vyučující

doc. PhDr. Pavel Hlavinka, Ph.D.Mgr. Martin Jabůrek, Ph.D.doc. PhDr. Tomáš Nejeschleba, Ph.D.Mgr. Karel Šebela, Ph.D.PhDr. Petr Vodešil, Ph.D.