Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Dějiny 19. století (KHI / XD19)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KHI / XD19 - Dějiny 19. století, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Top 10 materiálů tohoto předmětu

2. Politická a sociální hnutí v 19. století. Základní charakteristika jejich vývoje (nacionalismus, liberalismus, demokratické hnutí, marxismus, socialismus, konzervatismus). 9. České země v habsburské monarchii ve 2. polovině 19. století. Charakteristika jejich ústavního, politického, sociálního, hospodářského a kulturního vývoje. 1. Osvícenství – pojetí světa, jedince, společnosti a státu ve vzájemných vztazích 7. Proměny životního stylu v kontextu změn společenské struktury v dlouhém 19. století (každodennost, funkce a fungování rodiny, genderové role, víra a náboženství). 1. Cesta britských kolonií v severní Americe k nezávislosti. Prohlášení nezávislosti a jeho ideje. Zvláštnosti formování amerického národa. 10. Evropský populační vývoj v 19. století. Malthusova populační teorie. Motivy a směry migrace. Předpoklady a hlavní znaky moderní urbanizace 19. století. 12. Změny v poměru velmocenských sil v období 1853 – 1871 (včetně sjednocovacích procesů v Německu a Itálii). Mezinárodní důsledky Krymské války 10. Emancipace novodobého českého národa a úsilí o česko – německé vyrovnání v dlouhém 19. století. 5. Osvobozenecké boje v Latinské Americe v první třetině 19. století. Výsledky dekolonizačního procesu. - UPRAVIT ! 3. Napoleon, Francie a Evropa (koaliční války evropských mocností s revoluční Francií, strategie Napoleonovy vnitřní a zahraniční politiky, hodnocení jeho historické role).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
1. Cesta britských kolonií v severní Americe k nezávislosti. Prohlášení nezávislosti a jeho ideje. Zvláštnosti formování amerického národa. Neznámý 14.09.2018 12:19 13
1. Osvícenství – pojetí světa, jedince, společnosti a státu ve vzájemných vztazích Neznámý 15.09.2018 11:12 14
10. Emancipace novodobého českého národa a úsilí o česko – německé vyrovnání v dlouhém 19. století. Neznámý 14.09.2018 12:19 12
10. Evropský populační vývoj v 19. století. Malthusova populační teorie. Motivy a směry migrace. Předpoklady a hlavní znaky moderní urbanizace 19. století. Neznámý 15.09.2018 11:12 13
11. Evropa „Fin-de-siecle“ – dovršení pokroku či krize hodnot Neznámý 15.09.2018 11:12 9
11. Základní rysy stranicko – politického systému v Předlitavsku s důrazem na české země. Demokratizace parlamentarismu a volebního práva v českých zemích a jeho meze. Neznámý 14.09.2018 12:19 12
12. Změny v poměru velmocenských sil v období 1853 – 1871 (včetně sjednocovacích procesů v Německu a Itálii). Mezinárodní důsledky Krymské války Neznámý 14.09.2018 12:19 13
13. Velmocenské zájmy a národní hnutí na Balkáně v 19. století. Berlínský kongres a řešení tzv. východní otázky. Neznámý 14.09.2018 12:19 11
14. Specifika ruského vývoje v 19. století. Revoluční hnutí. Reformy v 60. letech 19. století a v letech 1905 – 1907, jejich význam ve vývoji společnosti a státu. Neznámý 14.09.2018 12:19 7
15. Spojené státy do roku 1877 (hlavní charakteristiky vývoje před občanskou válkou, její příčiny, průběh a důsledky, rekonstrukce Jihu). Neznámý 14.09.2018 12:19 10
16. Kolonialismus v 19. století. Jeho hlavní geografické oblasti. Britské impérium. Hlavní znaky ideologie moderního kolonialismu. Důsledky expanzivní politiky koloniálních mocností. Neznámý 14.09.2018 12:19 9
17. Reformy meidži v Japonsku a význam v dalším vývoji země. Jejich srovnání se soudobým vývojem v Číně. Neznámý 14.09.2018 12:19 10
18. Evropa v letech 1871 – 1914. Formování mocenských aliancí. Příčiny vzniku světové války. UPRAVIT ! Neznámý 14.09.2018 12:19 9
2. Francouzská revoluce (její politické ideje, programy a režimy). Ohlas a vlivy revoluce v sousedních zemích. Odraz v českém prostředí. Francouzská revoluce v historiografii. Neznámý 14.09.2018 12:19 12
2. Politická a sociální hnutí v 19. století. Základní charakteristika jejich vývoje (nacionalismus, liberalismus, demokratické hnutí, marxismus, socialismus, konzervatismus). Neznámý 15.09.2018 11:12 19
3. Kořeny a hlavní ideje ekonomických teorií – merkantilismu, fyziokratismu a hospodářského liberalismu. Neznámý 15.09.2018 11:12 11
3. Napoleon, Francie a Evropa (koaliční války evropských mocností s revoluční Francií, strategie Napoleonovy vnitřní a zahraniční politiky, hodnocení jeho historické role). Neznámý 14.09.2018 12:19 12
4. Proces industrializace a modernizace evropské společnosti. Ekonomické důsledky. Proměny ve skladbě evropské společnosti. Neznámý 15.09.2018 11:12 11
4. Vídeňský kongres a nová politická architektura kontinentální Evropy. Zásady udržování její stability. Neznámý 14.09.2018 12:19 9
5. Osvobozenecké boje v Latinské Americe v první třetině 19. století. Výsledky dekolonizačního procesu. - UPRAVIT ! Neznámý 14.09.2018 12:19 12
5. Proces formování novodobých národů. Typy národních hnutí. Národní programy a jejich vývojová stádia. České národní hnutí v kontextu obdobných evropských procesů. Neznámý 15.09.2018 11:12 8
6. Politický, sociální a správní vývoj habsburské monarchie a českých zemí do roku 1848. Neznámý 14.09.2018 12:19 9
6. Romantismus – pojetí života jedince a společnosti. Vliv na počátky národních hnutí. Projevy politického romantismu. Neznámý 15.09.2018 11:12 11
7. Proměny životního stylu v kontextu změn společenské struktury v dlouhém 19. století (každodennost, funkce a fungování rodiny, genderové role, víra a náboženství). Neznámý 15.09.2018 11:12 14
7. Revoluční a národně osvobozenecká hnutí v Evropě ve 20. a 30. letech. Neznámý 14.09.2018 12:19 8
8. Hlavní znaky liberalizačních procesů v 2. polovině 19. století. Liberalismus v konfrontaci s demokratickými proudy. Liberalismus a nacionalismus. Neznámý 15.09.2018 11:12 9
8. Rok 1848 v českých zemích a v Evropě. Specifika hnutí a programů. Výsledky a důsledky revolučních pokusů. Neznámý 14.09.2018 12:19 9
9. České země v habsburské monarchii ve 2. polovině 19. století. Charakteristika jejich ústavního, politického, sociálního, hospodářského a kulturního vývoje. Neznámý 14.09.2018 12:19 17
9. Směry kulturního a uměleckého vývoje v dlouhém 19. století. Neznámý 15.09.2018 11:12 10

Další informace

Obsah

Josefínské reformy a jejich dopad na společnost českých zemí, intermezzo Leopolda II.Koaliční a napoleonské války.Správní a ekonomický vývoj v českých zemích v 1. polovině 19. století.Sociální a společenská struktura českých zemí v 1. polovině 19. století.Novodobý národ, identifikace s ním, nacionalizace společnosti.Hnutí let 1840-1850."Obec je základem státu" - správní, ekonomické, společenské a kulturní aspekty.Habsburský stát a jeho obyvatel - proměny vztahu v průběhu 19. století.Industrializace jako proces a její projevy v habsburské monarchii a v českých zemích zvlášť.Ekonomické tredny vládnoucí v českých zemích ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století na pozadí správních a společenských změn.Změny každodennosti během 19. století.Kulturní trendy zasahující habsburskou střední Evropu v 19. století.

Získané způsobilosti

Základní přehled o dějinách dlouhého 19. století v habsburské střední Evropě se zřetelem k českým zemím

Literatura

Otto Urban. Česká společnost 1848-1918. Praha, 1982.

Požadavky

Aktivní účast ve výuce a plnění zadaných úkolů.

Garant

doc. Mgr. Radmila Švaříčková Slabáková, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Jitka Kohoutováprof. PhDr. Pavel Marek, Ph.D.doc. Mgr. Radmila Švaříčková Slabáková, Ph.D.PhDr. Michael Viktořík, Ph.D.