Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Pomocné vědy historické 1 (KHI / PV1)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KHI / PV1 - Pomocné vědy historické 1, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Bible - problematika rukopisů kolem ní Neznámý 01.12.2018 19:01 2
Časová dělení - éry, epochy atd... Neznámý 01.12.2018 19:01 1
České diplomatické edice + historie Neznámý 01.12.2018 19:01 1
Chronologie a její historie u nás a ve světě Neznámý 01.12.2018 19:01 1
Dějiny metrologie a způsoby měření v historii Neznámý 01.12.2018 19:01 8
Dějiny papíru Neznámý 01.12.2018 19:01 0
Dějiny papyru Neznámý 01.12.2018 19:01 0
Dějiny pergamenu Neznámý 01.12.2018 19:01 0
Dělení dne a hodiny v historii lidstva Neznámý 01.12.2018 19:02 1
Dělení roku v historii lidstva Neznámý 01.12.2018 19:02 1
Diplomatika a její vývoj a historie Neznámý 01.12.2018 19:02 2
Epigrafika, její historie + edice Neznámý 01.12.2018 19:02 1
Funkce pečeti Neznámý 01.12.2018 19:02 1
Genealogie a její český a světový vývoj Neznámý 01.12.2018 19:02 1
Genealogie a složitější pojmy - vývod, ztráta, přesun atd... Neznámý 01.12.2018 19:02 4
Gregoriánská reforma kalendáře Neznámý 01.12.2018 19:02 1
Heraldika - základní informace Neznámý 01.12.2018 19:02 1
Heraldika a její historie u nás a v zahraničí Neznámý 01.12.2018 19:02 1
Historické prameny heraldiky Neznámý 01.12.2018 19:02 2
Historie a dělení diplomatického materiálu Neznámý 01.12.2018 19:02 1
Historie gotického písma Neznámý 01.12.2018 19:02 1
Historie karolinské minuskuly Neznámý 01.12.2018 19:02 1
Historie novověkých písem Neznámý 01.12.2018 19:02 1
Historie paleografických studií v českých zemích Neznámý 01.12.2018 19:02 1
Kodikologie a její dějiny u nás a ve světě Neznámý 01.12.2018 19:02 1
Kritika nápisů a jejich výskyt na území Čech a Moravy Neznámý 01.12.2018 19:02 1
Latinské a antické písmo Neznámý 01.12.2018 19:02 3
Ligatury a zkratky Neznámý 01.12.2018 19:02 2
Měření času a juliánská reforma kalendáře Neznámý 01.12.2018 19:02 1
Mince v českých zemích - denáry a brakteáty Neznámý 01.12.2018 19:02 2
Mince v českých zemích - groše a tolary Neznámý 01.12.2018 19:02 1
Mince v českých zemích -konveční měna + měna do 20. st. Neznámý 01.12.2018 19:02 1
Mincovní výroba Neznámý 01.12.2018 19:02 2
Nápisy na zvonech Neznámý 01.12.2018 19:02 5
Numismatika + historie sbírek Neznámý 01.12.2018 19:02 1
Numismatika v českých zemích + pojmy Neznámý 01.12.2018 19:02 1
Paleografie a její historie ve světě Neznámý 01.12.2018 19:02 1
Písařské potřeby Neznámý 01.12.2018 19:02 1
Platidla - starověk a středověk Neznámý 01.12.2018 19:02 1
Příloha ke sfragistice - pojmy Neznámý 01.12.2018 19:02 1
Psací látky a voskové tabulky Neznámý 01.12.2018 19:02 1
PVH a jejich organizační struktura Neznámý 01.12.2018 19:02 1
Sfragistika a její vývoj u nás a v zahraničí Neznámý 01.12.2018 19:02 1
Státní znak a jeho vývoj Neznámý 01.12.2018 19:02 1
Vazba knihy + její výzdoba Neznámý 01.12.2018 19:02 1
Vnější a vnitřní znaky nápisů Neznámý 01.12.2018 19:02 2
Vnější a vnitřní znaky pečetí Neznámý 01.12.2018 19:02 4
Vnější znaky diplomatického materiálu Neznámý 01.12.2018 19:02 2
Vnitřní znaky diplomatického materiálu Neznámý 01.12.2018 19:02 4
Vynález knihtisku + prvotisky Neznámý 01.12.2018 19:02 1
Vývoj heraldiky v českých zemích Neznámý 01.12.2018 19:02 1
Vývoj písma v českých zemích Neznámý 01.12.2018 19:02 2
Základní genealogické pojmy Neznámý 01.12.2018 19:02 2
Způsoby dochování písemností Neznámý 01.12.2018 19:02 1

Další informace

Obsah

Kromě teoretických znalostí z dějin a obsahu pomocných věd historických zvládne student četbu vybraných historických písem, blason erbů, metody popisu epigrafických, sfragistických a kodikologických památek a znalosti převádění starších systémů měření času na dnešní dataci. Seznámí se také s nejdůležitějšími pomůckami a edicemi diplomatického materiálu.

Získané způsobilosti

Kromě teoretických znalostí z dějin a obsahu pomocných věd historických zvládne student četbu vybraných historických písem, blason erbů, metody popisu epigrafických, sfragistických a kodikologických památek a znalosti převádění starších systémů měření času na dnešní dataci. Seznámí se také s nejdůležitějšími pomůckami a edicemi diplomatického materiálu.

Literatura

Hlaváček, I. - Kašpar, J. - Nový, R.:. Vademecum pomocných věd historických. Jinočany , 1994.

Požadavky

Soustavná příprava na výuku, četba zadaných textů, aktivní účast ve výuce.

Vyučující

Mgr. Jana Oppeltová, Ph.D.