Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Pomocné vědy historické 2 (KHI / XPV2)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KHI / XPV2 - Pomocné vědy historické 2, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
1. Pomocné vědy historické, širší a užší pojetí tohoto označení, jejich názvy a obory zájmu Neznámý 15.09.2018 11:59 3
10. Písařské potřeby (krom psací látky) Neznámý 15.09.2018 12:01 3
100. Chronologie matematická, historická, křesťanská – terminologické vymezení oboru a jeho předmět zájmu Neznámý 15.09.2018 12:03 5
101. Historie vědeckého zkoumání chronologie Neznámý 15.09.2018 12:03 5
102. Počátky měření času a juliánská reforma kalendáře Neznámý 15.09.2018 12:03 4
103. Gregoriánská reforma kalendáře a její přijetí Neznámý 15.09.2018 12:03 4
104. Označování roků, éry a epochy, jubilejní roky, počátky roků Neznámý 15.09.2018 12:03 4
105. Indikce, kruh sluneční a měsíční, konkurenty, nedělní písmena, epakty, zlatý počet Neznámý 15.09.2018 12:03 4
106. Dělení roku (na 2 poloviny, čtyři roční období, kvatembry, měsíce, dle zvěrokruhu) Neznámý 15.09.2018 12:03 4
107. Dělení dne a hodiny Neznámý 15.09.2018 12:03 4
108. Historická metrologie – terminologické vymezení oboru, jeho historie a předmět zájmu Neznámý 15.09.2018 12:03 4
109. Historická metrologie v českém prostředí, základní příručky Neznámý 15.09.2018 12:03 4
11. Ligatury a zkratky Neznámý 15.09.2018 12:01 7
110. Základní rysy vývoje měr a vah v celosvětovém kontextu Neznámý 15.09.2018 12:03 4
111. Metrologické systémy v českých zemích – základní rysy Neznámý 15.09.2018 13:34 6
112. Vývoj systému délkových měr v českých zemích Neznámý 15.09.2018 12:03 7
113. Vývoj systému plošných měr v českých zemích Neznámý 15.09.2018 12:03 7
114. Vývoj systému objemových měr v českých zemích Neznámý 15.09.2018 12:03 6
115. Vývoj vah v českých zemích Neznámý 15.09.2018 12:03 7
12. Stenografie a kryptografie, interpunkce Neznámý 15.09.2018 12:01 4
13. Číslovky Neznámý 15.09.2018 12:01 3
14. Vznik latinského písma, vývoj abecedy Neznámý 15.09.2018 12:01 4
15. Antická písma Neznámý 15.09.2018 12:01 4
16. Tzv. národní písma a karolinská minuskula Neznámý 15.09.2018 12:01 6
17. Gotická písma Neznámý 15.09.2018 12:01 4
18. Písma novověkého období Neznámý 15.09.2018 12:01 4
19. Tisková písma Neznámý 15.09.2018 12:01 4
2. Organizační struktura studia a literatura k PVH obecně; archeografie, pramenověda Neznámý 15.09.2018 11:59 4
20. Výuka psaní, základní písařské příručky v novověku Neznámý 15.09.2018 12:01 4
21. Vývoj písma v českých zemích do počátku novověku Neznámý 15.09.2018 12:01 4
22. Vývoj písma v českých zemích v novověku Neznámý 15.09.2018 12:01 4
23. Diplomatika – terminologické a časové vymezení oboru a jeho předmět zájmu Neznámý 15.09.2018 12:01 4
24. Historie diplomatiky a základní edice diplomatického materiálu Neznámý 15.09.2018 12:01 4
25. Základní edice diplomatického materiálu české provenience a historie oboru v našich zemích Neznámý 15.09.2018 12:01 4
26. Typologie diplomatického materiálu – listiny, mandáty, listy, aktový materiál Neznámý 15.09.2018 12:01 4
27. Úřední knihy Neznámý 15.09.2018 12:01 4
28. Dochování písemností Neznámý 15.09.2018 12:01 4
29. Falza Neznámý 15.09.2018 12:01 4
3. Paleografie – terminologické vymezení oboru a jeho předmět zájmu Neznámý 15.09.2018 11:59 3
30. Osoby zúčastněné při vzniku diplomatického materiálu, vztah mezi právním počinem a zlistiněním Neznámý 15.09.2018 12:01 5
31. Vnější znaky listin, mandátů a listů Neznámý 15.09.2018 12:01 4
32. Vnitřní znaky diplomatického materiálu, včetně částí listiny Neznámý 15.09.2018 12:01 5
33. Obecný přehled vývoje diplomatického materiálu Neznámý 15.09.2018 12:01 3
34. Přehled vývoje diplomatického materiálu státní správy v českých zemích Neznámý 15.09.2018 12:01 4
35. Přehled vývoje diplomatického materiálu městské správy v českých zemích Neznámý 15.09.2018 12:01 5
36. Přehled vývoje diplomatického materiálu církevní správy v českých zemích Neznámý 15.09.2018 12:01 4
37. Přehled vývoje diplomatického materiálu patrimoniální správy v českých zemích Neznámý 15.09.2018 12:01 4
38. Kodikologie – terminologické vymezení oboru a jeho předmět zájmu, definice literárního rukopisu Neznámý 15.09.2018 12:01 3
39. Historie kodikologie v zahraničí i u nás, organizace studia Neznámý 15.09.2018 12:01 3
4. Historie paleografických studií a základní edice paleografického materiálu Neznámý 15.09.2018 12:00 3
40. Vznik rukopisu, skriptoria Neznámý 15.09.2018 12:01 4
41. Funkce knihy Neznámý 15.09.2018 12:01 4
42. Dějiny rukopisných knihoven Neznámý 15.09.2018 12:01 3
43. Historie české knižní kultury Neznámý 15.09.2018 12:01 4
44. Vnější znaky rukopisné knihy - obecně, základní pojmy Neznámý 15.09.2018 12:01 3
45. Vazba knihy Neznámý 15.09.2018 12:02 3
46. Výzdoba knihy a notace Neznámý 15.09.2018 12:02 4
47. Vnitřní znaky rukopisné knihy, základní pojmy Neznámý 15.09.2018 12:02 5
48. Rukopisy kolem bible – problematika kánonu, deuterokanonických knih, apokryfů, překladů bible Neznámý 15.09.2018 12:02 3
49. Liturgické rukopisy Neznámý 15.09.2018 12:02 3
5. Historie paleografických studií u nás, literatura Neznámý 15.09.2018 12:00 5
50. Vynález knihtisku Neznámý 15.09.2018 12:02 3
51. Prvotisky v Čechách a Moravě Neznámý 15.09.2018 12:02 3
52. Vnější znaky tištěné knihy – písmo, výzdoba (grafické techniky) Neznámý 15.09.2018 12:02 4
53. Epigrafika starověká, křesťanská, středověká a novověká – terminologické vymezení a předmět zájmu Neznámý 15.09.2018 12:02 3
54. Historie epigrafiky u nás a v zahraničí, soupisy a edice epigrafického materiálu Neznámý 15.09.2018 12:02 4
55. Dělení nápisů Neznámý 15.09.2018 12:02 3
56. Vnější znaky nápisů – zejména písmo Neznámý 15.09.2018 12:02 3
57. Vnitřní znaky nápisů – zejména jazyk, obsah, styl Neznámý 15.09.2018 12:02 3
58. Nápisy na stavebních a funerálních památkách Neznámý 15.09.2018 12:02 4
59. Nápisy na zvonech Neznámý 15.09.2018 12:02 3
6. Archeologické a paleografické psací látky, voskové tabulky Neznámý 15.09.2018 12:00 4
60. Kritika nápisů – problém autora a jeho možnosti a hranice, autenticita a restituce textu, identifikace nápisu Neznámý 15.09.2018 12:02 3
61. Nápisy na území Čech a Moravy Neznámý 15.09.2018 12:02 3
62. Heraldika – terminologické vymezení oboru a jeho předmět zájmu Neznámý 15.09.2018 12:02 3
63. Historie heraldiky u nás i v zahraničí Neznámý 15.09.2018 12:02 3
64. Heraldické prameny Neznámý 15.09.2018 12:02 3
65. Erb, právo držet erb, udělování a dědické právo k erbu Neznámý 15.09.2018 12:02 3
66. Části erbu – úplný erb Neznámý 15.09.2018 12:02 3
67. Části erbu – honosné kusy Neznámý 15.09.2018 12:02 3
68. Tvary a figury štítu Neznámý 15.09.2018 12:02 4
69. Faleristika, vexilologie Neznámý 15.09.2018 12:02 4
7. Papyrus Neznámý 15.09.2018 12:00 5
70. Heraldika v českých zemích Neznámý 15.09.2018 12:02 3
71. Státní znak Československé republiky (a jejich právních nástupců) od roku 1918 Neznámý 15.09.2018 12:02 3
72. Sfragistika – terminologické vymezení oboru a jeho předmět zájmu Neznámý 15.09.2018 12:02 3
73. Historie sfragistiky u nás i v zahraničí Neznámý 15.09.2018 12:02 3
74. Funkce a právní závažnost pečeti Neznámý 15.09.2018 12:02 3
75. Vnější znaky pečeti Neznámý 15.09.2018 12:02 3
76. Vnitřní znaky pečetí (obsah) Neznámý 15.09.2018 12:02 3
77. Pečetidla, falza pečetí Neznámý 15.09.2018 12:02 3
78. Pečeti papežské a císařské Neznámý 15.09.2018 12:02 3
79. Pečeti v českém prostředí Neznámý 15.09.2018 12:03 3
8. Pergamen Neznámý 15.09.2018 12:01 4
80. Numismatika – terminologické vymezení oboru a jeho předmět zájmu Neznámý 15.09.2018 12:03 3
81. Historie numismatiky – velké světové sbírky mincí Neznámý 15.09.2018 12:03 3
82. Dějiny numismatiky a sbírky mincí v českých zemích Neznámý 15.09.2018 12:03 3
83. Typy platebních prostředků, měna a další numismatické pojmy Neznámý 15.09.2018 12:03 3
84. Výroba mince a papírových platidel Neznámý 15.09.2018 12:03 4
85. Dějiny platidel ve starověku a středověku Neznámý 15.09.2018 12:03 3
86. Dějiny platidel v novověku Neznámý 15.09.2018 12:03 4
87. Mincovní a horní regál v českých zemích Neznámý 15.09.2018 12:03 6
88. Organizace mincovnictví v českých zemích Neznámý 15.09.2018 12:03 5
89. Emise bankovek v českých zemích Neznámý 15.09.2018 12:03 5
9. Papír Neznámý 15.09.2018 12:01 4
90. Vývoj měny v českých zemích – měna denárová a brakteátová Neznámý 15.09.2018 12:03 5
91. Vývoj měny v českých zemích – měna grošová Neznámý 15.09.2018 12:03 4
92. Vývoj měny v českých zemích – měna tolarová Neznámý 15.09.2018 12:03 5
93. Vývoj měny v českých zemích – měna konvenční Neznámý 15.09.2018 12:03 5
94. Vývoj měny v českých zemích – měna zlatková (rakouská) a korunová Neznámý 15.09.2018 12:03 6
95. Genealogie popisná a odvozená, vědecká a rodopis – terminologické vymezení oboru a jeho předmět zájmu Neznámý 15.09.2018 12:03 4
96. Genealogie v českém prostředí Neznámý 15.09.2018 12:03 4
97. Základní pojmy, značky a postupy používané v genealogii Neznámý 15.09.2018 12:03 4
98. Vývod, ztráta a přesun předků, způsoby číslování předků Neznámý 15.09.2018 12:03 5
99. Rozrod, rodokmen, rodokmen rodové větve a přímé linie, ztráta a přesun potomků, způsoby číslování potomků Neznámý 15.09.2018 12:03 4

Další informace

Obsah

Přednáška přináší základní přehled o historii, terminologii, metodologii a základních poznatcích druhé skupiny pomocných věd historických - totiž kodikologie, epigrafiky, historické chronologie a metrologie, genealogie a numismatiky. Vysvětluje a rozvíjí fakta ze základní literatury, na níž navazuje.Seminář je zaměřen na transkripci jazykově českých a okrajově též německých textů z 16.-20.století, psaných novogotickými písmy. Četba je doplněna výkladem o pravidlech odborného popisu (blasonu) úplného erbu i s honosnými kusy a praktickým nácvikem tohoto popisu na erbech šlechtických i církevních. Posluchači se také učí převádět časové údaje z historických pramenů - uváděné dle církevního kalendáře, římského či bononského počtu či dle cisiojánu - na dnes používané datování pomocí chronologických tabulek.

Získané způsobilosti

Posluchač se seznámí s základní literaturou z kodikologie, epigrafiky, historické chronologie a metrologie, genealogie a numismatiky, se soupisy a edicemi různých typů historických pramenů a ovládne odbornou terminologii, používanou při jejich popisu. Kromě teoretických znalostí z jmenovaných pomocných věd historických zvládne student četbu historických textů z 16.-20. století, blason úplného erbu včetně honosných kusů a převod dat z historických pramenů

Literatura

Hlaváček I., Kašpar J., Nový R. (2002). Vademecum pomocných věd historických. Jinočany. Roháček, Jiří. (2007). Epigrafika v památkové péči. Praha. Bláhová, M., Pokorný, P. R., & Martínek, M. (2001). Historická chronologie. Praha: Libri. Vidman, L. (1975). Psáno do kamene: (antická epigrafie). Praha: Academia. Řičař, K. (1995). Úvod do genealogie: kdo jsou moji předkové a odkud přišli?. Praha: Horizont. Hlaváček, I. (1994). Úvod do latinské kodikologie. Praha: Univerzita Karlova. Nohejlová-Prátová, E. (1986). Základy numismatiky. Praha: Academia.

Požadavky

Soustavná příprava na výuku, četba zadaných textů, blason erbů a převod dat, aktivní účast ve výuce. Úspěšné absolvování písemného zápočtového testu obsahujícího transkripci českého textu psaného novogotickým písmem, blason dvou úplných erbů a převod 14 dat z historických pramenů. Úspěšné absolvování ústní zkoušky.

Garant

Mgr. Jana Oppeltová, Ph.D.

Vyučující

Mgr. Jana Oppeltová, Ph.D.