Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Dějiny 20. století (KHI/XD20)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KHI/XD20 - Dějiny 20. století, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
A 01 - Totalitní a autoritativní režimy jako způsob řešení problémů společnosti 20. století Neznámý 10.11.2018 14:36 2
A 02 - Demokracie Neznámý 10.11.2018 14:36 2
A 03 - Nacionalismus jako zdroj konfliktů a krizí meziválečného a poválečného světa Neznámý 10.11.2018 14:36 2
A 04 - Rasismus a antisemitismus v teorii a praxi 20. století Neznámý 10.11.2018 14:36 2
A 05 - Náboženství a církev v moderním světě Neznámý 10.11.2018 14:36 3
A 06 - Migrace ve 20. stol Neznámý 10.11.2018 14:36 2
A 07 - Věda a technika ve službách pokroku a moci Neznámý 10.11.2018 14:36 3
A 08 - Kultura jako prostředek reflexe Neznámý 10.11.2018 14:36 3
A 09 - Média Neznámý 10.11.2018 14:36 2
A 10 - Fenomén masovosti a globalizace Neznámý 10.11.2018 14:36 3
B 01 - Charakteristika 1. světové války Neznámý 10.11.2018 14:37 7
B 02 - Důsledky 1. světové války Neznámý 10.11.2018 14:37 10
B 03 - Mezinárodní vztahy v meziválečném období Neznámý 10.11.2018 14:37 21
B 04 - Příčiny druhé světové války Neznámý 10.11.2018 14:37 15
B 05 - Politický a vojenský průběh druhé světové války Neznámý 10.11.2018 14:37 7
B 06 - Důsledky 2. světové války Neznámý 10.11.2018 14:37 8
B 07 - Mezinárodní vztahy v 2. polovině 40. a v 50. letech Neznámý 10.11.2018 14:37 7
B 08 - Charakteristika mezinárodních vztahů v 60. a 70. letech Neznámý 10.11.2018 14:37 9
B 09 - Charakterisitka mezinárodních vztahů v osmdesátých a na počátku let devadesátých Neznámý 10.11.2018 14:37 8
B 10 - Charakteristika základních ekonomických jevů v meziválečném období Neznámý 10.11.2018 14:37 7
B 11 - Charakterisitka základních ekonomických jevů v době po druhé světové válce Neznámý 10.11.2018 14:37 6
B 12 - Základní vývojové rysy Spojených států amerických ve 20. století Neznámý 10.11.2018 14:38 11
B 13 - Základní vývojové rysy komunistického Ruska (SSSR) ve 20. století Neznámý 10.11.2018 14:38 5
B 14 - Německo ve 20. století Neznámý 10.11.2018 14:38 7
B 15 - Základní vývojové rysy Francie ve 20. století Neznámý 10.11.2018 14:38 8
B 16 - Základní vývojové rysy Velké Británie ve 20. století Neznámý 10.11.2018 14:38 5
B 17 - Základní vývojové rysy Japonska ve 20. století Neznámý 10.11.2018 14:38 7
B 18 - Základní vývojové rysy Číny ve 20. století Neznámý 10.11.2018 14:38 8
B 19 - Základní problémy vývoje na Blízkém a Středním východě Neznámý 10.11.2018 14:38 6
B 20 - Proces dekolonizace světa Neznámý 10.11.2018 14:38 8
C 01 - Vznik samostatného československého státu Neznámý 10.11.2018 14:38 9
C 02 - Češi a Slováci ve společném státě Neznámý 10.11.2018 14:38 8
C 03 - Podkarpatská Rus součástí Československé republiky Neznámý 10.11.2018 14:38 11
C 04 - Národnostní a náboženská struktura meziválečného Československa Neznámý 10.11.2018 14:38 9
C 05 - Politický systém první republiky Neznámý 10.11.2018 14:38 8
C 06 - Koncepce československé zahraniční politiky mezi válkami Neznámý 10.11.2018 14:38 6
C 07 - Stěžejní otázky vnitřní politiky Československa ve dvacátých letech Neznámý 10.11.2018 14:38 11
C 08 - Nesnáze československé demokracie ve třicátých letech a pokusy o jejich řešení Neznámý 10.11.2018 14:38 7
C 09 - Charakteristika hospodářského a sociálního vývoje ČSR Neznámý 10.11.2018 14:38 7
C 10 - Kultura, věda a školství meziválečného Československa Neznámý 10.11.2018 14:38 9
C 11 - Období Druhé republiky Neznámý 10.11.2018 14:38 7
C 12 - České země za nacistické okupace Neznámý 10.11.2018 14:38 7
C 13 - Úsilí o obnovení samostatného Československa Neznámý 10.11.2018 14:39 6
C 14 - Slovensko v období samostatné Slovenské republiky (1939 - 1945) Neznámý 10.11.2018 14:39 9
C 15 - Československo v poválečné Evropě (1945 - 1948) Neznámý 10.11.2018 14:39 6
C 16 - Československo jako součást východního bloku Neznámý 10.11.2018 14:39 6
C 17 - Padesátá léta - období utváření komunistického monopolu moci Neznámý 10.11.2018 14:39 6
C 18 - Podstata a problémy československé společenské reformy šedesátých let Neznámý 10.11.2018 14:39 7
C 19 - Normalizace Neznámý 10.11.2018 14:39 9
C 20 - Věda a kultura v Československu v období po 2. světové válce Neznámý 10.11.2018 14:39 15