Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Dějiny 19. století (KHI / D19)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KHI / D19 - Dějiny 19. století, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Americká válka za nezávislost Neznámý 29.12.2018 22:31 1
Amerika po válce za nezávislost – změny území, polit. struktura atd.. Neznámý 29.12.2018 22:31 2
Anglie jako imperiální velmoc dle Benjamina Disraeliho Neznámý 29.12.2018 22:31 1
Česká poezie v 90. letech 19. století Neznámý 29.12.2018 22:31 1
Česká próza v 90. letech 19. století Neznámý 29.12.2018 22:31 1
České drama v 90. letech 19. století Neznámý 29.12.2018 22:31 1
Cesta britských kolonií v Neznámý 29.12.2018 22:31 1
Charakteristika 90. let 19. století – české země a umění Neznámý 29.12.2018 22:31 1
Čína a opiové války Neznámý 29.12.2018 22:31 2
Čínsko - japonská válka + důsledky Neznámý 29.12.2018 22:31 1
Co je literární kritika - charakteristika a osobnosti Neznámý 29.12.2018 22:31 1
Dějiny lékařství v 19. století Neznámý 29.12.2018 22:31 2
Demografické trendy v 19. století Neznámý 29.12.2018 22:31 2
Encyklopedisté Neznámý 29.12.2018 22:31 1
Fortifikace - opevnění - charakteristika Neznámý 29.12.2018 22:31 1
Francie a její osvícenci – Voltaire, Rousseau, Montesquieu Neznámý 29.12.2018 22:31 1
Fyziokratismus a jeho charakteristika Neznámý 29.12.2018 22:31 1
Habsburská monarchie a doba předbřeznová Neznámý 29.12.2018 22:31 1
Habsburská monarchii od konce 18. do první poloviny 19. století. (1790-1848) Neznámý 29.12.2018 22:31 1
Historiografie zabývající se Velkou francouzskou revolucí Neznámý 29.12.2018 22:31 1
Hodnocení Napoleonovy vlády + statistiky a bilance bitev Neznámý 29.12.2018 22:31 1
Industrializace její počátky Neznámý 29.12.2018 22:31 1
Institucionalizace přírodních a technických věd Neznámý 29.12.2018 22:31 1
Japonská armáda a následný konflikt s Ruskem Neznámý 29.12.2018 22:31 1
Japonská politika a role v I. sv. válce Neznámý 29.12.2018 22:31 1
Jihoslovanské státy a jejich dějiny v průběhu 19. století Neznámý 29.12.2018 22:31 2
Kolonialismus Dálného východu a Indie Neznámý 29.12.2018 22:31 1
Koloniální konflikty v Africe v 19. století Neznámý 29.12.2018 22:31 1
Konzervatismus a nacionalismus jako ideologie Neznámý 29.12.2018 22:31 2
Laplatské provincie (Argentina) a její boj za nezávislost Neznámý 29.12.2018 22:31 2
Liberalismus versus demokratizační proudy Neznámý 29.12.2018 22:31 0
Malthusova teorie Neznámý 29.12.2018 22:31 1
Marxismus a socialismus Neznámý 29.12.2018 22:31 1
Merkantilismus a jeho charakteristika Neznámý 29.12.2018 22:31 2
Město – nový obraz v 19. století Neznámý 29.12.2018 22:31 2
Motivy a směry migrace v 19. století Neznámý 29.12.2018 22:31 4
Napoleon Bonaparte Neznámý 29.12.2018 22:31 1
Národ a jejich formování Neznámý 29.12.2018 22:31 1
Nové umělecké směry v literatuře 19. a 20. století Neznámý 29.12.2018 22:31 1
Od Berlínského kongresu k I. světové válce Neznámý 29.12.2018 22:31 1
Osvícenský absolutismus Neznámý 29.12.2018 22:31 1
Otázka správy kolonií - charakteristika Neznámý 29.12.2018 22:31 1
Otroctví USA - do roku 1877 Neznámý 29.12.2018 22:31 2
Peru, Bolívie a Brazílie ve společném osvobozeneckém boji latinskoamerických států Neznámý 29.12.2018 22:31 2
Počátek ženské emancipace – polovina 19. století Neznámý 29.12.2018 22:31 1
Pojem občanská společnost a jeho charakteristika Neznámý 29.12.2018 22:31 2
Policejní absolutismus Neznámý 29.12.2018 22:31 1
Politická a soc. hnutí – vznik, vývoj a charakteristika Neznámý 29.12.2018 22:32 1
Porodnost, úmrtnost a nemoci v 19. století Neznámý 29.12.2018 22:32 1
Poštovnictví Neznámý 29.12.2018 22:32 1
Poválečná situace S proti J - reparace Neznámý 29.12.2018 22:32 1
Příčiny vzniku národů v 19. století - Křen Neznámý 29.12.2018 22:32 2
Průmyslová revoluce v českých zemích Neznámý 29.12.2018 22:32 1
První průmyslová revoluce Neznámý 29.12.2018 22:32 2
Řecká osvobozenecká válka - 19. století Neznámý 29.12.2018 22:32 2
Řecko, Rumunsko, Uhry a Bulharsko v průběhu bouřlivého 19. století Neznámý 29.12.2018 22:32 1
Reformy meidži (osvěty) Neznámý 29.12.2018 22:32 2
Revoluce 1848 - České země a Slovensko Neznámý 29.12.2018 22:32 1
Revoluce 1848 - Hab. monarchie Neznámý 29.12.2018 22:32 1
Revoluce 1848 - Severní Itálie Neznámý 29.12.2018 22:32 1
Revoluce 1848 - Uhry Neznámý 29.12.2018 22:32 1
Rodina v 19. století Neznámý 29.12.2018 22:32 2
Romantismus Neznámý 29.12.2018 22:32 1
Rozvoj vědy a techniky v19. století – rozkvět či úpadek Neznámý 29.12.2018 22:32 1
Rusko a revoluce roku 1905 Neznámý 29.12.2018 22:32 1
Rusko v 19. století Neznámý 29.12.2018 22:32 2
Situace na Balkáně na počátku 19. století Neznámý 29.12.2018 22:32 1
Směry kulturního a uměleckého vývoje v dlouhém 19. století - přehled Neznámý 29.12.2018 22:32 1
Směry v české literatuře 90. let 19. století Neznámý 29.12.2018 22:32 1
Sociálně-politická diferenciace společnosti v letech 1891 – 1905 Neznámý 29.12.2018 22:32 1
Sociální vývoj v čes. zemích 19. století Neznámý 29.12.2018 22:32 1
Španělsko a občanská válka 1833-1840 Neznámý 29.12.2018 22:32 1
Spolkový život v 19. století + výstavy Neznámý 29.12.2018 22:32 1
Urbanizace - základ Neznámý 29.12.2018 22:32 1
Válka Severu proti Jihu Neznámý 29.12.2018 22:32 1
Velká francouzská revoluce - prvotní fáze Neznámý 29.12.2018 22:32 1
Velká francouzská revoluce – průběh, závěr, ohlasy po Evropě Neznámý 29.12.2018 22:32 2
Venezuela, Kolumbie (Nová Granada, Velká Kolumbie) a jejich boj za nezávislost Neznámý 29.12.2018 22:32 0
Vídeňský kongres a události s ním spojené Neznámý 29.12.2018 22:32 1
Vývoj lékařských oborů v 19. století Neznámý 29.12.2018 22:32 1
Vývoj ve Velké Británii – politika 19. století Neznámý 29.12.2018 22:32 1
Vývoj volebního práva v Habsburské monarchii Neznámý 29.12.2018 22:32 1
Základní charakteristika kolonialismu Neznámý 29.12.2018 22:32 1
Ženy a politika Neznámý 29.12.2018 22:32 1
„Fin-de-siècle“ Neznámý 29.12.2018 22:31 6

Další informace

Obsah

Josefínské reformy a jejich dopad na společnost českých zemí, intermezzo Leopolda II.Koaliční a napoleonské války.Správní a ekonomický vývoj v českých zemích v 1. polovině 19. století.Sociální a společenská struktura českých zemí v 1. polovině 19. století.Novodobý národ, identifikace s ním, nacionalizace společnosti.Hnutí let 1840-1850."Obec je základem státu" - správní, ekonomické, společenské a kulturní aspekty.Habsburský stát a jeho obyvatel - proměny vztahu v průběhu 19. století.Industrializace jako proces a její projevy v habsburské monarchii a v českých zemích zvlášť.Ekonomické trendy vládnoucí v českých zemích ve druhé polovině 19. a na počátku 20. století na pozadí správních a společenských změn.Změny každodennosti během 19. století.Kulturní trendy zasahující habsburskou střední Evropu v 19. století.

Získané způsobilosti

Základní přehled o dějinách dlouhého 19. století v habsburské střední Evropě se zřetelem k českým zemím.

Literatura

Otto Urban. Česká společnost 1848-1918. Praha, 1982.

Požadavky

Aktivní účast ve výuce a plnění zadaných úkolů.

Garant

doc. Mgr. Radmila Švaříčková Slabáková, Ph.D.

Vyučující

prof. PhDr. Pavel Marek, Ph.D.doc. Mgr. Radmila Švaříčková Slabáková, Ph.D.PhDr. Michael Viktořík, Ph.D.