Jak Začít?

Máš v počítači zápisky z přednášek
nebo jiné materiály ze školy?

Nahraj je na studentino.cz a získej
4 Kč za každý materiál
a 50 Kč za registraci!
Předmět Státní závěrečná zkouška z historie (KHI / SZZH)

Na serveru studentino.cz naleznete nejrůznější studijní materiály: zápisky z přednášek nebo cvičení, vzorové testy, seminární práce, domácí úkoly a další z předmětu KHI / SZZH - Státní závěrečná zkouška z historie, Filozofická fakulta, Univerzita Palackého v Olomouci (UP).

Materiály tohoto předmětu

Materiál Typ Datum Počet stažení
Antika a její charakteristika Neznámý 29.07.2019 12:53 0
Barokní dějepisectví Neznámý 29.07.2019 12:53 0
Česká moderní historiografie Neznámý 29.07.2019 12:53 0
Česká věda za okupace Neznámý 29.07.2019 12:53 0
České romantické a osvícenské pojetí dějin Neznámý 29.07.2019 12:53 0
České země a vztahy s Německém (1770-1918) Neznámý 29.07.2019 12:53 0
České země za Rudolfa II. + Majestát Neznámý 29.07.2019 12:53 1
Československo a demokracie na počátku 20. století Neznámý 29.07.2019 12:53 0
Čeští římskokatoličtí misionáři Neznámý 29.07.2019 12:53 0
Charakteristika náboženství a církve Neznámý 29.07.2019 12:53 1
Charakteristika románského slohu Neznámý 29.07.2019 12:53 1
Církev a stát v letech 1500 – 1700 Neznámý 29.07.2019 12:53 1
Církev a stát v letech 1700 – 1914 Neznámý 29.07.2019 12:53 0
Dějepisectví po první světové válce Neznámý 29.07.2019 12:53 0
Demokracie versus diktatura Neznámý 29.07.2019 12:53 0
Ekonomika a sociální struktura společnosti - přehled bibliografie Neznámý 29.07.2019 12:53 0
Ekonomika a sociální struktura společnosti – základní úvod do problematiky Neznámý 29.07.2019 12:53 0
Etnická struktura Evropy Neznámý 29.07.2019 12:53 0
Evropští etničtní historiografové Neznámý 29.07.2019 12:53 0
Geografické horizonty a jejich proměna v čase Neznámý 29.07.2019 12:53 0
Hereze a kacířství Neznámý 29.07.2019 12:53 1
Historie válečných konfliktů - obecné rychlé shrnutí Neznámý 29.07.2019 12:53 0
Historiografie křesťanství - tzv. dějiny spásy Neznámý 29.07.2019 12:53 1
Historiografie Řecka a Říma Neznámý 29.07.2019 12:53 0
Historismus v krizi a mladší historická škola Neznámý 29.07.2019 12:53 0
Ideové a ekonomické zdroje italské renesance Neznámý 29.07.2019 12:53 0
Islám a jeho konfrontace s Evropou Neznámý 29.07.2019 12:53 0
Islámské právo Neznámý 29.07.2019 12:53 0
Itálie a Zaalpí v proměnách času - starověk Neznámý 29.07.2019 12:53 3
Kolonialismus a zámořské objevy Neznámý 29.07.2019 12:53 0
Kolonizace a cestopis Neznámý 29.07.2019 12:53 0
Koncepce dějin v historiografii Neznámý 29.07.2019 12:53 0
Křesťanské misie v 15. a 16. století Neznámý 29.07.2019 12:53 1
Křesťanské misie v 17. století Neznámý 29.07.2019 12:53 1
Křesťanství a antický Řím Neznámý 29.07.2019 12:53 0
Křesťanství jako náboženství Neznámý 29.07.2019 12:53 0
Krize stavovského systému a osvícenství v 18. století Neznámý 29.07.2019 12:53 1
Křížové výpravy do svaté země Neznámý 29.07.2019 12:53 1
Magický postoj k barbarství Neznámý 29.07.2019 12:53 0
Města a venkov - proces urbanizace Neznámý 29.07.2019 12:53 2
Moderní historismus a jeho krize Neznámý 29.07.2019 12:53 1
Mytologický postoj k barbarství Neznámý 29.07.2019 12:53 0
Nevolnictví a jeho vývoj Neznámý 29.07.2019 12:53 0
Občanská společnost a stát v dějinách evropského politického myšlení Neznámý 29.07.2019 12:53 0
Obranná postavení - fortifikace Neznámý 29.07.2019 12:53 0
Obyvatelstvo českých zemí v raném novověku Neznámý 29.07.2019 12:53 1
Osmanské výboje v Evropě Neznámý 29.07.2019 12:53 0
Osvícenství a síla vzdělání Neznámý 29.07.2019 12:53 0
Patenty - Marie Terezie a Josef II. Neznámý 29.07.2019 12:53 0
Počátky mnišství Neznámý 29.07.2019 12:53 1
Poddanské dávky a druhy roboty Neznámý 29.07.2019 12:53 0
Poddaný versus občan Neznámý 29.07.2019 12:53 0
Polsko a demokracie ve 20. století Neznámý 29.07.2019 12:53 0
Postmoderní dějepisectví Neznámý 29.07.2019 12:53 0
Pozitivistické dějepisectví 1850-1890 Neznámý 29.07.2019 12:53 0
Pravoslavné misie Neznámý 29.07.2019 12:53 1
Proměny útvarů moci Neznámý 29.07.2019 12:53 0
Propojení státu a církve ve starověku Neznámý 29.07.2019 12:53 1
Protestantské misie Neznámý 29.07.2019 12:53 0
Rané křesťanské misie Neznámý 29.07.2019 12:53 1
Řecká a římská mytologie Neznámý 29.07.2019 12:53 0
Reformace a církev Neznámý 29.07.2019 12:53 1
Rozdělení středověkého státu - typy forem Neznámý 29.07.2019 12:53 1
Rozvoj vědy a techniky v moderní době Neznámý 29.07.2019 12:53 0
Různé podmínky proměn státu Neznámý 29.07.2019 12:53 0
Severská a slovanská mytologie Neznámý 29.07.2019 12:53 1
Škola Annales a její rozdělení Neznámý 29.07.2019 12:53 0
Soudobé dějepisectví 1960-současnost Neznámý 29.07.2019 12:53 1
Španělská inkvizice - hereze Neznámý 29.07.2019 12:53 0
Starověké hereze Neznámý 29.07.2019 12:53 0
Stát a jeho proměny Neznámý 29.07.2019 12:53 1
Struktura venkovského obyvatelstva Neznámý 29.07.2019 12:53 0
Umění v antickém Řecku Neznámý 29.07.2019 12:53 0
Umění v antickém Římě Neznámý 29.07.2019 12:53 0
Umění ve středověku Neznámý 29.07.2019 12:53 0
Věda a její organizace v českých zemích Neznámý 29.07.2019 12:53 0
Věda a technika v 1. pol. 20. století Neznámý 29.07.2019 12:53 0
Věda a technika ve 2. pol. 20. století Neznámý 29.07.2019 12:53 0
Velké objevy 19. století Neznámý 29.07.2019 12:53 0
Vliv státu na církev a její podřízení státní moci - investitura Neznámý 29.07.2019 12:53 0
Výpravy a cestování v raném novověku Neznámý 29.07.2019 12:53 0
Vývoj urbanizace v socialistických zemích Neznámý 29.07.2019 12:53 0
Vývoj vztahů mezi Čechy a Slováky (1770-1918) Neznámý 29.07.2019 12:53 0
Významní reformátoři - Luther,Kalvín... Neznámý 29.07.2019 12:53 0
Vzdělání v 18. a 19. století se zaměřením na české země Neznámý 29.07.2019 12:53 3
Vzdělání v raném novověku Neznámý 29.07.2019 12:53 2
Vzdělání ve starověku - Řecko a Řím Neznámý 29.07.2019 12:53 0
Vzdělání ve středověku - univerzity Neznámý 29.07.2019 12:53 1
Vznik anglikánské církve Neznámý 29.07.2019 12:53 0
Vznik nových rytířských řádů Neznámý 29.07.2019 12:53 0
Vznik starověkého státu Neznámý 29.07.2019 12:54 0
Vztah církve a státu mezi rokem 1050 - 1300 Neznámý 29.07.2019 12:54 1
Vztah církve a státu mezi rokem 700 - 1050 Neznámý 29.07.2019 12:54 0
Znovuobjevení antiky a opakované návraty k ní Neznámý 29.07.2019 12:54 2
Způsoby formy vlády - demokratické a nedemokratické Neznámý 29.07.2019 12:54 0

Další informace

Obsah

Státní závěrečná zkouška.

Získané způsobilosti

Státní závěrečná zkouška.

Literatura

Není doporučená literatura.

Požadavky

Státní závěrečná zkouška.

Garant

prof. PhDr. Jana Burešová, CSc.

Vyučující

prof. PhDr. Jana Burešová, CSc.prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.prof. Mgr. Jaroslav Miller, M.A., Ph.D.